18-19 грудня 2020 року в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі відбулася ювілейна 15 міжнародна наукова конференція «Психолінгвістика в сучасному світі». Серед її головних співорганізаторів – Асоціація психолінгвістів України (ВАПЛ), Інститут психології імені Г. С. Костюка АПН України, Університет Докус Ейлюль, Туреччина.

Конференція об’єднала понад 150 психолінгвістів, лінгвістів, психологів, філологів, нейролінгвістів, педагогів, філософів, дослідників соціальних комунікацій, психотерапевтів, психоаналітиків. Працювали 17 секцій, серед яких «Теорія і методологія психолінгвістики», «Рефлексивна психолінгвістика та Психолінгвістика розвитку», «Етнопсихолінгвістика», «Психопоетика», «Прикладна психолінгвістика та переклад», «Патопсихолінгвістика», «Психолінгвістика вербальної та невербальної комунікації та дискурсу», «Психолінгводидактика» тощо.

У роботі конференції взяли участь 8 викладачів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Кафедру прикладної лінгвістики нашого університету представили магістрантка Соломія Вакулюк та заступник голови ВАПЛ, професор Сергій Засєкін. Соломія виступила з доповіддю на тему «Етичні питання нейронного машинного перекладу», в якій дискутувала роль дотримання етики під час та внаслідок користування самокерованими системами машинного перекладу на основі навчання нейронних мереж. Сергій Засєкін у своїй пленарній доповіді «Психолінгвістичні  деформації під час перекладу художнього  тексту: корпусний підхід» зупинився на класифікації відхилень у мовних структурах, яких зазнають цільові версії під час процесу перекладу художнього тексту, на основі корпусного дослідження. За матеріалами конференції опубліковано збірник тез доповідей.

 

Сергій Засєкін

Психолінгвістика об’єднує