Засєкін Сергій Васильович

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент кафедри прикладної лінгвістики СНУ імені Лесі Українки, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії нейропсихології та психолінгвістики (СНУ ім. Лесі Українки), член ради Інституту іноземної філології.

Біографія:

У 1994 р. закінчив факультет романо-германської філології Волинського державного університету імені Лесі Українки за фахом «Англійська мова і література, німецька мова».

З 1994 р. по 2008 викладав у Волинському інституті економіки та менеджменту (ВІЕМ).

У 2001 р. у Київському національному лінгвістичному університеті захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.04 «германські мови».

У 2002–2008 р.р. завідувач кафедри теорії і практики перекладу ВІЕМ.

У 2005–2008 р.р. декан філологічного факультету ВІЕМ.

У 2004–2008 р.р. завідувач лабораторії психолінгвістики і перекладу «Нейрон».

У 2006–2008 р.р. головний редактор часопису «Перекладацьке слово».

З 2008 р. доцент кафедри прикладної лінгвістики ВНУ імені Лесі Українки.

Викладає навчальні дисципліни:

– Психолінгвістика

– Основи перекладу та редагування художніх текстів

– Теорія та методика перекладу

– Машинний переклад

– Практика перекладу

Наукова діяльність: Координатор і член оргкомітету 4 міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій з перекладознавство, іноземної філології, прикладної лінгвістики, 3 наукових студентських конференцій з проблем перекладознавство. Виступав із доповідями на наукових конференціях у Росії, Білорусії, Польщі, Італії, Австрії, Бразилії.

Членство в офіційних наукових товариствах:

– Міжнародне товариство прикладної психолінгвістики (International Society of Applied Psycholinguistics – ISAPL),

– Українська асоціація психолінгвістів (УАП)

Наукові праці та публікації:

– автор і співавтор близько 70 наукових і навчально-методичних публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях

– автор і співавтор 3-х навчальних посібників з грифом «Рекомендовано МОН України»: «Вступ до психолінгвістики» (Острог, Нац. ун-т «Острозька академія, 2002), «Психолінгвістичні аспекти перекладу» (Луцьк, ВІЕМ, 2006), «Психолінгвістична діагностика» (Луцьк, ВНУ ім. Лесі Українки, 2008), автор монографії “Психолінгвістичні універсалії перекладу художнього тексту” (Луцьк, ВНУ ім. Лесі Українки, 2012)

– автор статей у фаховому журналі «Journal of Psycholinguistic Research» (США).

Контактна інформація:

E-mail: s.zasyekin@gmail.com
Адреса для листування: пр. Волі 13, СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, 43025, Україна