Еліна Розвод

 • кандидатка педагогічних наук
 • старша викладачка кафедри прикладної лінгвістики факультету іноземної філології
 • evrozvod@gmail.com

У 2014р. закінчила з відзнакою Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Прикладна лінгвістика».

У 2018р. у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на тему «Вербалізація концепту SUN: лінгвокультурний аспект ( на матеріалі американського варіанта англійської мови)» (спеціальність 10.02.04 – германські мови).

Викладає навчальні курси:

– основна іноземна мова;

– філософія мови;

– комп’ютерна лінгвістика;

– основи прикладної лінгвістики;

– системи штучного інтелекту

 1. Розвод Е.В. Роль стереотипів у формуванні та реалізації лінгвокультурних концептів (на прикладі концепту «Sun») //Актуальні питання іноземної філології: наук.журн. / [редкол.: І. П. Біскуб (гол.ред.) та ін.]. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. № 2. С. 172 – 178.
 2. Розвод Е. В Методи дослідження лінгвокультурних концептів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. Вип. 4 (305). C. 90–95.
 3. Розвод Е. В. Типи концептів та їх класифікація у сучасному мовознавстві // Актуальні питання іноземної філології: наук. журн. / [редкол.: І. П. Біскуб (голов. ред.) та ін.]. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. № 3. С. 145–151.
 4. Розвод Е. В. Міфологічне та символічне значення концепту «SUN» як основна форма вираження соціокультурного буття американського етносу // Актуальні питання іноземної філології: наук. журн. / [редкол.: І. П. Біскуб (голов. ред.) та ін.]. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. № 4. С. 128–134.
 5. Rozvod Е. Understanding of Concept in Foreign Linguistics // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 5 (330). – С. 80–83.
 6. Rozvod Lexicographical representation of the concept SUN in different types of dictionaries // International Journal. Vol. 1/ 2016. Language-Culture-Politics. Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2016. P. 23–33 ( ISSN 2450-3576, ISBN 978-61149-79-98).
 7. Розвод Е. В. Концептуальний аналіз як стрижневий метод дослідження концепту // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. Вип. 3 (352). С. 61–67.
 8. Розвод Е. В. Вербалізація концепту «SUN» у художній літературі (на матеріалі художньої літератури США та Англії) // Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць. Філологічні науки. Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т, 2017. № 2. С. 162–167.
 9. Біскуб  І. П., Розвод Е. В. Філософія мови: методичні рекомендації до написання комплексної контрольної роботи (ККР). Луцьк: , 2019. 37 с.