Юлія Рогач

Юлія Рогач

 • кандидатка філологічних наук
 • старша викладачка кафедри прикладної лінгвістики факультету іноземної філології
 • Rogach.Yuliia@eenu.edu.ua

У 2010 р. закінчила факультет романо-германської філології за спеціальністю прикладна лінгвістика.

У 2019 р. у спеціалізованій вченій раді Д 41.051.02 Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова університету захистила кандидатську дисертацію на тему «Засоби реалізації полікодовості в англомовному газетному дискурсі (на матеріалі друкованої преси Австралії)» (спеціальність – 10.02.04, германські мови).

У 2017-2019 р.р. працювала на посаді асистента кафедри прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, з вересня 2019 року – старший викладач цієї ж кафедри.

У 2010-2011 роках працювала методистом з професійної підготовки волонтерів Корпусу Миру в Україні

Викладає навчальні курси:

 • Нові інформаційні технології
 • Основи веб-дизайну.
 • Системи дистанційної освіти.
 • Педагогіка і методика викладання інформатики
 • Комп`ютерно-орієнтовані технології навчання
 • Сучасні інформаційні технології в перекладацькій діяльності

З 2005 року по т.ч. співпрацює в якості перекладача з україно-американськими освітніми організаціями Global Leadership, International School Project  

Рогач Юлія Іванівна є членом TESOL-Ukraine.

У 2020 році була у складі журі обласної учнівської олімпіади з англійської мови.

Брала участь у стажуваннях та навчанні за кордоном (США, Німеччина, Австралія).

 1. Рогач Ю. І. Cтруктурно-прагматичні особливості мови газет. Актуальні питання іноземної філології : наук. журнал. Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2015. № 3. C. 139–145.
 2. Рогач Ю. І. Application of the Distributional and Descriptive Methods in Studies of Ideograms and Pictograms. Актуальні питання іноземної філології : наук. журнал. Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2015. № 2. C. 167–171.
 3. Рогач Ю. І. Колір та його роль в австралійському мас-медійному дискурсі. Лінгвістичні студії. Linguistic Studies. Міжнародний збірник наукових праць. Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2018. Вип. 36. С. 77–84.
 4. Рогач Ю. І. Структурно-контентні особливості основних друкованих часописів Австралії. Science and Education. A new Dimension. Philology. Budapest, 2017. V (31). Issue. 118. P. 65–68.
 5. Рогач Ю. І. Антипюк О. Зображення та їх функції в рекламі. Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук: збірник матеріалів міжнародної конференції молодих учених, студентів та аспірантів. Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2019. С. 399-401.
 6. Рогач Ю. І. Лінгвокультурологічні особливості вербальної частини полікодових текстів австралійських ЗМІ. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. Мовознавство. Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2019. № 10 (394). С. 101-106.