Оксана Рогач

Оксана Рогач

 • кандидатка педагогічних наук
 • доцентка кафедри прикладної лінгвістики факультету іноземної філології
 • oksanarog@eene.edu.ua

У 1985 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю іноземні мови (англійська, французька, отримала кваліфікацію вчитель іноземних мов (англійської та французької)У 2000 році у спеціалізованій вченій раді ДК №007378 Інституту української мови НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Структурно-семантичні особливості фразеологізмів з етнонімами (на матеріалі англійської, польської, російської, української та французької мов» (спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство)

У 2004 р. отримала вчене звання доцента кафедри прикладної лінгвістики.

У 2004-2005 р. р. працювала на посаді завідувача кафедри прикладної лінгвістики.

У 2005-2019 роках була деканом факультету романо-германської/ іноземної філології

З грудня 2019 року – доцент кафедри прикладної лінгвістики.

Викладає навчальні курси:

– Загальне мовознавство

– Риторика та комунікативні стратегії перекладача

– Міжкультурна комунікація

– Основи послідовного та синхронного перекладу

– Business English

– Основна іноземна мова (англійська)

3 1996 року співпрацює у якості перекладача з україно-американськими освітніми організаціями Global Leadership, International School Project.

Є членом ВСВП (Всеукраїнської спілки викладачів перекладу, 2013 р.), освітньої організації TESOL.

Бере участь у міжнародних грантах академічної мобільності Erasmus +, член журі всеукраїнської олімпіади з прикладної лінгвістики

Член редколегії фахового наукового журналу «Актуальні питання іноземної філології».

Член редколегії молодіжного наукового вісника інституту іноземної філології «Scientia est Potentia».

Член редколегії наукового часопису «Research Trends in Modern Linguistics and Literature».

Монографії, підручники за усі роки;

 1. Практичний курс англійської мови як другої іноземної: початковий етап навчання / Є. І. Гороть, Е. К. Коляда, Т. Ю. Лісінська, Л. К. Малімон, А. Б. Павлюк, О. О. Рогач; за заг. ред. Є. І. Гороть. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 224 с. (гриф МОН України, лист № 1/11-15802 від 02.11.2015 р.) (37 с.)
 2. English-Ukrainian Reference Dictionary for Foreigners / уклад.: Є. І. Гороть, Н. О. Данилюк, І. М. Калиновська, Павлюк А. Б., Рогач О. О. [та ін.]; під керівництвом та за заг. ред. проф. Є. І. Гороть. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 500 с. (гриф МОН України, лист № 1/11-16699 від 17.11. 2015 р.) (32 с.)
 3. Короткий українсько-англійський та англо-український фразеологічний словник / Є. І. Гороть, Л. К. Малімон, А. Б. Павлюк, О. О. Рогач. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 204 с.
 4. Рогач О.О. Леся Українка у світі перекладу (вибрані переклади європейськими мовами) : навчальний посібник для студентів спеціалізацій «германські мови та літератури» (англійська мова і література, німецька мова і література), «романські мови та література» (французька мова і література, іспанська мова і література), слов’янські мови та літератури (польська мова і література, російська мова і література), «прикладна лінгвістика», «українська мова і література». / Н. Данилюк, О. Бєлих, Л. Бондарук, О. Вишневська, О. Гуз, С. Засєкін, Н. Лисецька, А. Павлюк, О. Приймачок, О. Рогач, Т. Хайчевська, І. Чарікова [за заг. редакцією Н. О. Данилюк]. – К. : Видавничий дім «Кондор», 2019. – 272 с.
 5. Rohach O. Seminars in Second Language Theoretical Course.Teaching Aid for Students / A. Pavliuk, O. Rohach, N. Yefremova. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 45 с.

 

Статті та інші метод. видання з 2015 р.

 1. Рогач О. О. Параметрична спрямованість компліменту в мовленнєвих актах (на матеріалі творів Шарлотти Бронте «Джейн Ейр» та Емілі Бронте «Грозовий перевал») / А. Б. Павлюк, О. О. Рогач // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Сер. «Філологічні науки. Мовознавство». – 2015. – № 4. – С. 156–161.
 2. Рогач О. О. Порівняльний аналіз перекладу метафори в «Пісні кохання Дж. Альфреда Пруфрока» Томаса Еліота / А. Б. Павлюк, О. О. Рогач // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Сер. «Філологічні науки. Мовознавство». – 2016. – № 6. – С. 225–231.
 3. Рогач О. О. Ксенофобія та національні стереотипи / О. О. Рогач // Актуальні питання іноземної філології : наук. журнал. / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 3. – C. 134–139.
 4. Рогач О. О. Теоретичне обґрунтування термінів ментальність і менталітет через призму лінгвокультурології / О. О. Рогач // Актуальні питання іноземної філології : наук. журнал. / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 5. – C. 122–128.
 5. Рогач О. О. Типи паремій та принципи їхньої класифікації / О. О. Рогач // Актуальні питання іноземної філології : наук. журнал. / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – № 7. – C. 143–147.

6.Rohach O. Methods of Teaching Ukrainian as a Foreign Language / I. Mazuryk, A. Pavliuk, O. Rohach //  Ukraine – Canada : Modern Scientific Studies: Collective Monograph (in U 45 three books). Book 3. – Lutsk: Vezha-Druk, 2018. – P. 86–93.

7.Rohach O. Imperatives of the Intercultural Communication / O. Rohach // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія Філологічні науки. Мовознавство, 2018. – № 12.– С.41-46.

 1. Комунікація: структура та моделі / А. Б. Павлюк, О. О. Рогач // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. Мовознавство. Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2019. № 10 (394). С. 97–101.

Переклади – вступне слово до англомовного перекладу драми-фейєрії Лесі Українки «Лісова пісня» “Forest Song”,  частин книги «Україна-Норвегія: тривале партнерство заради майбутнього».