Рогач Оксана Олексіївна

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент кафедри прикладної лінгвістики, декан інституту іноземної філології СНУ імені Лесі Українки

Біографія:

У 1985 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині Київський національний лінгвістичний університет) за спеціальністю «Іноземні мови (англійська, французька)».

По закінченні інституту працювала вчителем англійської мови у школах Луцького району Волинської області, з 1988 року – асистент кафедри практики англійської мови, а з 1993 року – асистент, старший викладач, доцент кафедри прикладної лінгвістики.

У 2000 р. в Інситуті української мови НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Структурно-семантичні особливості фразеологізмів з етнонімами (на матеріалі англійської, української, польської, російської, французької мов)» за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство.

У 2004 р. отримала вчене звання доцента кафедри прикладної лінгвістики, з 2004 по 2005 рік завідувала кафедрою прикладної лінгвістики. У 2006 році була обрана деканом факультету романо-германської філології (з грудня 2013 року – інститут іноземної філології СНУ імені Лесі Українки), який очолює по теперішній час.

Викладає навчальні дисципліни:

– Загальне мовознавство

– Експериментальна лінгвістика

– Основи риторики та комунікативні стратегії перекладача

– Методи лінгвістичних досліджень

– Практичний курс основної іноземної мови

Наукові праці та публікації:

– співавтор посібників «Корективний фонетико-орфографічний курс сучасної англійської мови», «English for beginners/ Англійська мова для початківців», «Теоретична і практична лексикологія сучасної англійської мови»;

– наукової монографії «Структурно-семантичні особливості фразеологізмів з етнонімами (на матеріалі англійської, української, польської, російської, французької мов)»;

– близько 40 наукових статей, перекладацьких проектів та розробок;

– публікації присвячені проблемам фразеології, етнолінгвістики, міжкультурної комунікації, перекладу, національним стереотипам.

Контактна інформація:

Email: nunka65@hotmail.com
Адреса для листування: пр. Волі, 13, к. 239, СНУ, Луцьк, 43025, Україна