Юрій Линник

  • кандидат педагогічних наук
  • доцент кафедри прикладної лінгвістики факультету іноземної філології
  • yu.lynnyk@eenu.edu.ua

У 1985 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю іноземні мови (англійська, французька, отримала кваліфікацію вчитель іноземних мов (англійської та французької)У 2000 році у спеціалізованій вченій раді ДК №007378 Інституту української мови НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Структурно-семантичні особливості фразеологізмів з етнонімами (на матеріалі англійської, польської, російської, української та французької мов» (спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство)

У 2004 р. отримала вчене звання доцента кафедри прикладної лінгвістики.

У 2004-2005 р. р. працювала на посаді завідувача кафедри прикладної лінгвістики.

У 2005-2019 роках була деканом факультету романо-германської/ іноземної філології

З грудня 2019 року – доцент кафедри прикладної лінгвістики.

Викладає навчальні курси:

– Загальне мовознавство

– Риторика та комунікативні стратегії перекладача

– Міжкультурна комунікація

– Основи послідовного та синхронного перекладу

– Business English

– Основна іноземна мова (англійська)

Членство у професійних об’єднаннях (організаціях), робота у спецрадах, комісіях МоН:

2016 р. – учасник робочої групи з розроблення проекту Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів (МОН України, Наказ № 1110, від 15.09.2016)

Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових, культурних, мистецьких проектах (темах, грантах, журі конкурсів, олімпіад):

У 2015 – 2017 рр.. – член організаційного комітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з прикладної лінгвістики.

2011 – 2012 р.р. – співавтор науково-дослідної роботи GP/F32/155 «Розробка електронної версії „Англійсько-українського словника прислів’їв” на принципах корпусної лінгвістики», що виграла грант Президента України (згідно з наказом Держінформнауки України від 26 травня 2011 року № 43).

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=TBIpTGsAAAAJ&hl=uk

Наукові статті у провідних наукових виданнях, затверджених АК України

Линник Ю.М. Структура та функціональні особливості онлайн ресурсу для вивчення англійської мови BBC Learning English // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [ред. кол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – № 6. – С. 99-106.

Линник Ю.М. Особливості використання класичної пошукової системи Google в організації наукових лінгвістичних досліджень студентів // Збірник наукових праць “Педагогічні науки. – Херсон : Херсонський держ. ун-т, 2017. – Вип. LXXVI. – Т. 1. – № 76. – С. 99-104.

Линник Ю.М., Гриб М.В. Оцінка ефективності використання семантичних пошукових систем у газетному дискурсі (на прикладі семантичної пошукової системи Duckduckgo) // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [ред. кол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – № 6. – С. 116-122.

Линник Ю.М. Особливості використання пошукових систем в організації наукових лінгвістичних досліджень // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / ред. кол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – № 9. – С. 124-133.

Навчально-методичні праці

Линник Ю.М, Хом’як А. П. Методичні рекомендації щодо написання і оформлення курсових і випускних кваліфікаційних робіт // Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – 61 с.

Матеріали наукових конференцій

Линник Ю.М. Соціальні мережі як середовище задоволення афіліативних потреб молоді  //Культура Волині – шлях крізь віки : матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. / відп. ред. Г. І. Кутузова. – Луцьк, 2015. – C. 103-109.

Линник Ю.М. Особливості створення ефективного семантичного ядра веб-сайту // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики : зб. наук. праць [Матеріали ХХІІ Всеукр. наук. конф., (5-7 жовтня, 2016 р.). – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – С. 112-115.

Мельник Х.В., Линник Ю. М. Мультимедійна презентація як один із видів полікодового повідомлення // Сучасна філологія: тенденції та пріорітети розвитку : зб. наук. праць [Матеріали Міжнарод. наук. конф., (24-25 травня, 2019 р.). – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2019. – С. 89-91.

Статті у наукових виданнях

Линник Ю.М. Особливості використання сучасних служб та сервісів мережі інтернет у церковній діяльності // Verbum Domini: збірник наукових праць / за ред.. І. П. Біскуб. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім.. Лесі Українки, 2015. – С. 58 – 69.