Крестьянполь Любов Юріївна

Любов Крестьянполь

2010 рік – Луцький національний технічний університет, диплом магістра за спеціальністю «Товарознавство та експертиза у митній справі». 2019 рік – Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки диплом магістра за спеціальністю «Філологія», освітньо – професійна програма «Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна лінгвістика». 2014 рік – Захист дисертація на тему «Інформаційні технології в оптимізаційному синтезі захисної системи паковання алкогольної продукції» та присуджений науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. Диплом ДК. 2018 рік – Присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладної механіки. Диплом АД № 000964.

Викладає навчальні курси:

 • Інформаційні технології;
 • Експертні системи;
 • Захист інформації;
 • Математичне моделювання;
 • Графічні редактори;
 • Керівних громадської організації «СНТ»;
 • Член редакційної колегії наукового журналу «Технологічні комплекси»;
 • Рецензент міжнародного наукового журналу «Science Journal of Education»

Автор: понад 60 наукових праць та публікацій:

 • 4 монографії за напрямком Інформаційні технології,
 • 30 статей у наукових виданнях (з них 12 ‒ у журналах з індексами цитування, чотири статті в Scopus та Web of Science)
 • 23 тези доповідей у конференціях,
 • 9 навчально-методичних праць,
 • 4 патенти на корисну модель.

 

Монографії

 1. Крестьянполь, Л.Ю. Інформаційні технології в проектуванні системи захисту пакованої продукції : монографія / Б.О. Пальчевський, О.А. Крестьянполь, Л.Ю. Крестьянполь; за ред. проф. Б.О. Пальчевського. – Луцьк : Вежа – Друк, 2015. – 160 с.
 2. Крестьянполь, Л.Ю. Научное окружение современного человека: Техника и технологи: монографія / [авт.кол.: И.Я. Львович, А.П. Преображенский, В.А. Толбатов, И.Ф. Червиный, О.Н. Чопоров и др.].– Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2018. – 181 с.: ил., табл. ISBN 978-617-7414-28-4. DOI:10.30888/978-617-7414-28-4.0
 3. Крестьянполь, Л.Ю. Вебформи як інструмент автоматизованої системи збору інформації: монографія /Л.Ю. Крестьянполь, І.П.Біскуб. – Луцьк : Вежа – Друк, 2020. – 164 с.

 

Статті у наукометричних базах Scopus та Web of Science

 1. Крестьянполь Л.Ю. Модель порівняльного аналізу ціноутворення горілчаної продукції із врахуванням вартості системи захисту від фальсифікації / Б.О. Пальчевський, Л.Ю. Крестьянполь // «Актуальні проблеми економіки». Науковий економічний журнал. Вип. № 10.- Київ: НАУ, 2016.
 2. Krestyanpol L. The use of Anylogic system for modelling a flexible automated packing system in training engineering students / B.Palchevskyi, O.Krestyanpol, L.Krestyanpol / Information technologies and learning tools. 75(1), 2020. – Р. 225-236. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v75i1.2714
 3. Krestyanpol L. Developing a Simulation Model of the Information Gathering Systemwithin the “Smart Packaging” Concept / L. Krestyanpol, I. Biskub / “Communications in Computer and Information Science”. 2020.
 4. Krestyanpol L. Use Of The “Digital Twin” Concept For Proactive Diagnosis Of Technological Packaging Systems / B.Palchevskyi, L. Krestyanpol/ “Communications in Computer and Information Science”. 2020.

 

Статті у фахових та закордонних виданнях

 1. Krestyanpol L. The developing of “Smart packagin”. The information technology use for the logistics «Technological complexes. Scientific journal. № 1(13).- Lutsk: LNTU, 2016. – Р. 70-74. – ISSN 2304-4519.
 2. KrestyanpolL. Principles of designing and developing intelligent manufacturing systems of packaging. «Мachines technologies materials» / B. Palchevskyi, O. Krestyanpol, L. Krestyanpol / International journal for science, technics and innovations for the industry №6. – Varna:, 2017. – Р. 276-279. – ISSN 1313-0226.
 3. Krestyanpol L.Economic feasibility of smart packaging under the global initiative “save food“.«Technological complexes. Scientific journal. № 1(14).- Lutsk: LNTU, 2017. – Р. 68-74. – ISSN 2304-4519.
 4. Крестьянполь Л. Ю. Структурный анализ сайтов и контента для изучения английского язика / О.А. Крестьянполь, Л. Ю. Крестьянполь / «Scientific World Journal», Issue №15, Vol.1(Yolnat PE, Minsk, 2017) –P. 31-35. – ISSN 2227-6920.– DOI: 10.21893/2227-6920.2017-15.1
 5. KrestyanpolL. Principles of designing and developing intelligent manufacturing systems of packaging. Part II / B. Palchevskyi, O. Krestyanpol, L. Krestyanpol / «INDUSTRY 4.0». №2. – Borovets:, 2017. – Р. 253-257. – ISSN 2535-0153.
 6. Krestyanpol L. Automation of the Information Collecting and Submitting Process through the Contact Forms «Technological complexes. Scientific journal. № 1(15).- Lutsk: LNTU, 2018. – Р. 60-65. – ISSN 2304-4519.
 7. Крестьянполь Л.Ю. Побудова діагностичної матриці як компоненти розробки інтелектуальної виробничої системи / Б.О. Пальчевський, Л.Ю. Крестьянполь / «Телекомунікаційні та інформаційні технології». Науковий журнал. Вип. № 3(64).- Київ: ДУТ, 2019. – С.63-70.
 8. Крестьянполь Л. Основи оптимізації конструктивних елементів веб-форм. «Технологічні комплекси». Науковий журнал. Вип. № 1(16).- Луцьк: ЛНТУ, 2019. – С.-96-102 – ISSN 2304-4519.