Каліщук Діана Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: старший викладач кафедри прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Біографія:

У 2000 р. закінчила з відзнакою Волинський державний університет імені Лесі Українки.

З 2000 по 2003 р. працювала викладачем англійської мови на факультеті довузівської підготовки молоді Волинського національного університету імені Лесі Українки.

З 2001 по 2004 р. працювала асистентом кафедри прикладної лінгвістики.

З 2004 по 2007 р. навчалась у аспірантурі за спеціальністю „10.02.04 – германські мови”. Продовжує роботу над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук „Психолінгвістичні особливості інтерпретації сучасного англомовного політичного дискурсу”.

З 2007 р. по донині працює асистентом кафедри прикладної лінгвістики.

Викладає навчальні дисципліни:

– Основна іноземна мова (англійська)

– Основна іноземна мова (англійська): практична фонетика

– Основна іноземна мова (англійська): практична граматика

– Здійснює керівництво написанням студентами курсових робіт

– Психолінгвістика (практичні заняття)

Наукові праці та публікації:

– учасник численних всеукраїнських та міжнародних конференцій, в тому числі Міжнародної наукової конференції „Язык и межкультурные коммуникации”, яка відбулась м. Мінськ (Білорусь) та м. Вільнюс (Литва) та Міжнародної конференції “Innovations and Reproductions in Cultures and Societies”, яка відбулась у Відні (Австрія);

– публікації стосуються проблем психолінгвістичного аналізу політичного дискурсу, дослідження його концептуальної структури, аналізу засобів (в тому числі концептів) здійснення маніпулятивного впливу на адресата;

– автор 30 наукових статей та навчально-методичної розробки для студентів відділення “Прикладна лінгвістика”.

Стажування

У 2011 р. пройшла стажування у Національному університеті «Острозька академія».

Контактна інформація:

E-mail: aldepartment1@gmail.com

Адреса для листування: пр. Волі 13, СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, 43025, Україна