Алла Хом'як

Алла Хом'як

У 1994 р. закінчила з відзнакою Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Англійська та німецька мова».

13 травня 2010 р. в Інституті педагогіки НАПН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні технології формування комунікативної компетентності старшокласників у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу» (спеціальність 13.00.09 – теорія навчання).

У 2015 р. отримала вчене звання доцента кафедри прикладної лінгвістики

Викладає навчальні курси:

– Основна іноземна мова (англійська)

– Педагогіка та методика викладання основної іноземної мови

– Методика викладання іноземної мови на мовних курсах

– Міжнародні практики тестування та оцінювання

– Виробнича (педагогічна) практика

У період з 5.03.2019 р. по 5.06.2019 р. проходила стажування у Національному університеті «Львівська політехніка» на кафедрі прикладної лінгвістики.

Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Англійська мова», 2015 р., м. Київ

Голова журі ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» у номінації «Англійська мова», м.Луцьк

Член фахового журі ХХІІ обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» 2017 р., м.Луцьк

Член журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови 2015-2016, 2016-2017,  м.Луцьк

Голова журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, м.Луцьк

Член журі IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови 2017-2018,  м.Харків

Заступник голови журі IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови 2018-2019, м.Чернігів

 1. Добжанська Н. І, Хом’як А. П. Практична фонетика англійської мови: навчальний посібник. / Н. І Добжанська, А. П. Хом’як. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 188 с.
 2. Хом’як А. П. Методичні рекомендації до педагогічної практики для студентів IV курсу напряму підготовки 6.020303 «Філологія» (Прикладна лінгвістика). / А. П. Хом’як. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 27 с.
 3. Галацин К. О., Хом’як А. П. Аспекти мовленнєвої діяльності в іншомовному спілкуванні студентів вищих навчальних закладів. / К. О. Галацин, А. П. Хом’як // Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Філологія, Педагогіка. – 2015. – Випуск 5 (ІІ). – С. 24 – 29
 4. Добжанська Н. І., Хом’як А. П. Лінгвокультурні особливості текстів сучасних англомовних християнських пісень. / Н. І Добжанська, А. П. Хом’як. // Збірник наукових праць : Verbum Domini. – Луцьк, СНУ імені Лесі Українки, 2015. – С. 34 – 40
 5. Тоні Палмер. Почесний професор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / уклад. А. Л. Данильчук, В. В. Захожий ; за заг. ред. І. Я. Коцана; переклад : Н. І. Добжанська, А. П. Хом’як. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – 24 с.
 6. В. О. Сухомлинський про взаємини між учителями й учнями / П. А. Кліш, А. П. Хом’як // Монографія «Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело сучасної педагогічної науки і практики». – Луцьк, «Надстир’я», 2016. – С. 154-159
 7. Кліш П. А., Хом’як А. П. Комунікативні вміння й навички як важлива складова професіоналізму педагога / П. А. Кліш, А. П. Хом’як //  Педагогічний пошук. Науково-методичний вісник. – 2017. – № 3 (95/2017). – С. 15-17
 8. Кліш П., Хом’як А. Комунікативна діяльність у розвитку і функціонуванні особистості / П. Кліш, А. Хом’як // Молодь  і ринок.  – 2017. – № 8 (151). – С. 51 – 54
 9. Кліш П. А., Хом’як А. П. Комунікативні вміння й навички як важлива складова професіоналізму педагога / П. А. Кліш, А. П. Хом’як //  Педагогічний пошук. Науково-методичний вісник. – 2017. – № 3 (95 / 2017). – С. 15 – 17
 10. Кліш П. А., Хом’як А. П. Комунікативність – професійна здатність педагога / П. А. Кліш, А. П. Хом’як // Педагогічний пошук. Науково-методичний вісник. – 2018. – № 1. – С. 3 – 6
 11. Хом’як А. П. Педагогіка та методика викладання основної іноземної мови: методичні рекомендації / А. П. Хом’як. – [Електронний ресурс]. – Луцьк, 2018. – 27 с.
 12. Линник Ю. М., Хом’як А. П. Методичні рекомендації щодо написання і оформлення курсових і випускних кваліфікаційних робіт / А. П. Хом’як, Ю. М. Линник – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 64с.
 13. Галацин К., Хом’як А. Інтерактивні технології формування комунікативної культури майбутніх фахівців у процесі вивчення англійської мови : навч.-метод. посіб. / Катерина Галацин, Алла Хом’як. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 160 с.
 14. Галацин К., Хом’як А. Комунікативна культура майбутнього фахівця: монографія / Катерина Галацин, Алла Хом’як. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 132 с.
 15. Кліш П. А., Хом’як А. П., Хом’як А. А. Комунікативні здібності як професійно значущі якості особистості педагога / П. А. Кліш, А. П. Хом’як, А. А. Хом’як // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти». – Луцьк : ВІППО, 2019. – С. 26-29
 16. Кліш П. А., Хом’як А. П., Хом’як А. А. Професіоналізм у педагогічному спілкуванні в контексті сучасних викликів / П. А. Кліш, А. П. Хом’як, А. А. Хом’як // Педагогічний пошук. Науково-методичний вісник. – 2019. – № 3 (103). – С. 18 – 20
 17. Кліш П. А., Хом’як А. П., Хом’як А. А. Діалогове спілкування у контексті реалізації суб’єкт – суб’єктної педагогічної взаємодії / П. А. Кліш, А. П. Хом’як, А. А. Хом’як // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені А. Ю. Кримського . – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – С. 270 – 273