Добжанська Наталія Іванівна

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент кафедри прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Біографія:

У 1995 р. закінчила з відзнакою Волинський державний університет імені Лесі Українки за фахом «Вчитель англійської та німецької мов».

У 1995 р. працювала асистентом, з 2006 р. – старшим викладачем, а з 2010 р. по теперішній час – доцентом кафедри прикладної лінгвістики Східноєвропейського (Волинського) національного університету імені Лесі Українки.

У 2008 році захистила дисертацію у Львівському національному університеті імені Івана Франка і одержала вчений ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю «Германські мови».

Викладає навчальні дисципліни :

– Основна іноземна мова: англійська (практична фонетика, практична граматика, практика усного та писемного мовлення)

– Вступ до германської філології

– Спецкурс з філології

Наукові праці та публікації:

– автор 17 наукових статей

– публікації стосуються проблем дослідження аспектологічного контексту англійського дієслова, германського мовознавства, лексичного складу англійської мови (зокрема, слідів давньогерманських міфологічних уявлень), лексико-семантичних та стилістичних особливостей текстів англомовних релігійних пісень.

Контактна інформація:

Тел. (0332) 247358
E-mail: aldepartment1@gmail.com
Адреса для листування: пр. Волі 13, СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, 43025, Україна