Наталія Добжанська-Найт

Наталія Добжанська-Найт

 • кандидатка філологічних наук
 • доцентка кафедри прикладної лінгвістики факультету іноземної філології
 • n.dobzhanska@eenu.edu.ua

У 1995 р. закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки

за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

У 2008 р. у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка захистивла кандидатську дисертацію на тему ««Контекстуальні засоби моделювання лімітативності в англійській мові» (спеціальність – 10.02.04. – Германські мови.

У 2015 р. отримала вчене звання доцента кафедри прикланої лінгвістики.

Викладає навчальні курси:

– Нейролінгвістичне програмування

– Галузевий машинний переклад

– Вступ до германської філології

– Основи перекладу і редагування художніх текстів

– Практика основної іноземної мови (англійська)

Член Спілки християнських письменників України

Монографії, підручники

 1. Добжанська Н. І., Хом’як А. П. Практична фонетика англійської мови: навчальний посібник / Наталія Іванівна Добжанська, Алла Петрівна Хом’як. – Луцьк : «Вежа-Друк», 2015. – 188 с.
 2. Добжанська Н. І. Сучасні германські мови: навчальний посібник/ Наталія Іванівна Добжанська. – Луцьк: “Вежа-Друк”, 2015. – 135 с.
 3. Добжанська-Найт Н. Н. Основи НЛП простою англійською= NLP Basics in Simple English: навчальний посібник (англійською мовою)/ Наталія Іванівна Добжанська-Найт. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 136 с.
 4. Павлюк А. Б., Коляда Е. К., Чарікова І. В., Добжанська-Найт Н. І., Єфремова Н. В., Одарчук Н. А., Рогач О. О., Василенко О. В., Шелудченко С. Б. Ukrainian-English Theologian Dictionary. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 50 с. (Авторський внесок – 0, 399 Друк.Арк.)

 

Статті та інші метод. видання з 2015 р.

 1. Добжанська Н. І. Робота: навчально-методична розробка для студентів I-V курсів факультету романо-германської філології/Н. І. Добжанська. Луцьк: “Вежа-Друк”, 2015. – 103 c.
 2. Добжанська Н. І., Хом’як А. П. Лінгвокультурні особливості текстів сучасних англомовних християнських пісень/ Н. І. Добжанська, А. П. Хом’як// Verbum Domini. Збірник наукових праць. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – 2015. – С. 34 – 41.
 3. Добжанська Н. І. Вплив контекстуальних показників кількості на аспектуальну характеристику дії в сучасній англійській мові/ Н. І. Добжанська// Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: зб.матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції, 12 травня 2015 року, Луцьк/Луцький національний технічний університет. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ. – 2015. – С. 131 – 134.
 4. Добжанська-Найт Н. І. Відображення поняття a happy woman/ щаслива жінка в англійській та українській мовах (на матеріалі результатів інтернет-пошуку) // Актуальні питання іноземної філології: науковий журнал. Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2015. – №3. – С. 55-61.
 5. Добжанська-Найт Н. І., Шевчук А. Ю. Лінгвокультурні особливості англійських перекладів україномовних художніх творів (на прикладі оповідань українських авторів) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: серія “Філологічна”. – Остріг: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – № 59. – C. 66 – 69.
 6. Добжанська-Найт Н. І. Морфологічна інтерференція в англомовних перекладах (на матеріалі англомовних туристичних путівників українських видавництв)/ Н. І. Добжанська-Найт// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: філологія. Випуск 25. – Одеса: «Гельветика», 2016. – С. 156 – 161.
 7. Добжанська-Найт Н. І. Семантична інтерференція в англомовних перекладах (на матеріалі англомовних туристичних путівників українських видавництв)// Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: філологічні науки. – Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2017. – № 3. – С. 355 – 362.
 8. Добжанська-Найт Н. І. Вплив мовної інтерференції перекладача на прозорість та зрозумілість перекладів (на прикладі англомовних туристичних путівників українських видавництв)// Іншомовна комунікативна культура: специфіка, традиції, інновації: зб. матеріалів міжвузівської  науково-практичної  конференції, 27 квітня 2017 року, Луцьк / Луцький національний технічний університет – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. – С. 43 – 47.
 9. Добжанська-Найт Н. І. Синтаксична інтерференція в англомовних перекладах (на матеріалі англомовних туристичних путівників українських видавництв)// Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. пр. – Вип. 12. – Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2017. – 300 с. – С. 48-52.
 10. Dobzhanska-Knight, Nataliia; Voitko, Khrystyna. Linguistic Manipulative Techniques in Advertising Slogans of Fast Food Restaurants // East European Journal of Psycholinguistics. Vol.4, #2, 2017. – Pp. 14-23.
 11. Добжанська-Найт Н.І., Луць С. Спеціалізований текст як об’єкт машинного перекладу (порівняльний аналіз)/ Н. І. Добжанська-Найт, С. Луць// Актуальні питання іноземної філології: науковий журнал. Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2017. – №7. – С.  50-58
 12. Dobzhanska-Knight, N. I. Translating Religious Poetry by a Non-native – A Translator’s Perspective (Based on the translation of the “Akathist Hymn to Our Lady in Holm Icon Glorified” from Ukrainian into English) // Research Trends in Modern Linguistics and Literature (2018). Lutsk: Lesya Ukrainka Eastern European University. Vol. 1. – Pp. 17 – 31.
 13. Наталія Добжанська-Найт, Оксана Назарчук. Лексико-семантичні особливості рекламних роликів як засобів впливу (на прикладі англомовної відеореклами солодощів) // Добжанська-Найт Н., Назарчук О. – Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія Філологічні науки. Мовознавство. №10/2019. – С. 41 – 46.

Переклади:

 1. Володимир Берзонський. Занадто зайняті, щоб померти. Переклад з англійської Н. І. Добжанської // Волинські єпархіальні відомості. № 2 (75) 2011. – С. 6.
 2.  Natalia Dobzhanska. Legend of an Iron Tower and Other Fables. Translated from Ukrainian by Natalia Dobzhanska and Alan Knight. – Knightpublishingco, 2012. – 154 p. http://www.amazon.com/Legend-Iron-Tower-Other-Fables-ebook/dp/B009JUQ5OM
 3. Глен Ченсі. Зіткнувшись із вакуумом. Переклад з англійської Н.І.Добжанської // Волинські єпархіальні відомості. № 2 (99) 2013. – С. 6
 4. Vasyl Karpiuk. Hand-in-Hand with a Turtle. Ivasyk, Jesus and Marichka. Two books in one. Translated from Ukrainian by Natalia Dobzhanska. – K: «Фонтан казок», 2015. – 48 (24+24)p.
 5. Vasyl Karpiuk. The Puddle. Translated from Ukrainian by Natalia Dobzhanska. – K: «Фонтан казок», 2015. – 16 p.
 6. Vasyl Karpiuk. A Dream. Translated from Ukrainian by Natalia Dobzhanska. – K: «Фонтан казок», 2015. – 48 p.
 7. Тоні Палмер. Почесний професор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Tony Palmer. Hohourable Professor of Lesya Ukrainka East European National University). Переклад з англійської Н. І. Добжанської-Найт, А. П. Хом’як. – Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2016. – 24 с.
 8. В. І. Гребенюк. Акафіст Пресвятій Богородиці, у чудотворній Холмській іконі прославленій./ V. I. Hrebeniuk. Akathist Hymn to Our Lady in Holm Icon Glorified.  Translated from Ukrainian by Natalia Dobzhanska-Knight. – Луцьк: Ініціал, 2017. – 72 p.
 9. Стівен Костофф. Що таке «само-»? (Переклад з англійської Наталії Добжанської-Найт)// Волинські єпархіальні відомості. № 4 (149). Квітень 2017. – С.8.
 10.  Гелен Келлер. Оптимізм. Есе. Частина 3. Практика оптимізму. Переклад з англійської Н. І. Добжанської-Найт. // Осоння. Альманах Волинського осередку Спілки християнських письменників України. – Нововолинськ: Формат, 2018. – С. 111- 118.
 11.  Лоренс Фарлі. Свято людей похилого віку. Переклад з англійської Н. І. Добжанської-Найт. // Волинські єпархіальні відомості. № 2 (159). Квітень 2018. – С.8.
 12.  Гелен Келлер. Світ, у якому я живу. Роман. Переклад з англійської та примітки Н. Добжанської-Найт. // Київ: Всесвіт. № 5-6 (1073-1084). 2018. – С. 85 – 131.
 13.  Гелен Келлер. Світ, у якому я живу. Аудіокнига. Переклад з англійської  Наталі Добжанської-Найт . – Київ: «Даринка», 2019. https://abuk.com.ua/catalog/books/83?fbclid=IwAR1vxzNC0Y_NqcSbKRyrHt63Czn6rZMe93L20rL2CDsLvoSeK7o-oAtn1VA&web=1
 14. Грейс Грінвуд. Украдене пташине гніздо. Переклад з англійської Н. І. Добжанської-Найт. // Осоння. Альманах Волинського осередку Спілки християнських письменників України. – Рівне: Естеро, 2019. – С. 102- 108.