Анна Данильчук

Анна Данильчук

У 2006 р. закінчила Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «прикладна лінгвістика».

У 2011 р. у спеціалізованій вченій раді К 64.051.16 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна захистила кандидатську дисертацію на тему «Наративний код інтимізації (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)» (спеціальність – 10.02.04 – германські мови).

У 2015-2019 рр. працювала на посаді проректора з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та роботи зі студентами Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У 2016 р. отримала вчене звання доцента кафедри прикладної лінгвістики

Викладає навчальні курси:

– Політична лінгвістика

– Теорія і методика перекладу

– Основи послідовного та синхронного перекладу

– Комп’ютерна лексикографія

Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових, культурних, мистецьких проектах (темах, грантах, журі конкурсів, олімпіад):

 1. Проект “European Union Language Policy”, що фінансується Європейською Комісією за програмою Еразмус+, напрям Жан Моне
 2. Проект “MILETUS – Розвиток потенціалу студентської мобільності у вищих навчальних закладах Сербії та України”, що фінансується Європейською Комісією за програмою Еразмус+, напрям КА2
 3. Експерт програми «Навчальні обміни. Література.» House of Europe / Дім Європи
 4. Експерт програми «Мережі й аудиторії» Українського культурного фонду

 

Блогер щоденної всеукраїнської газети «День»

 1. Філософія, суспільство, мова // Філософія, суспільство, мова : монографія / І.П. Біскуб, А.Л. Данильчук, Л.Л. Макарук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 224 с. (53 с – 25%)
 2. Мова. Політика. Суспільство // Філософія, суспільство, мова : монографія / І.П. Біскуб, А.Л. Данильчук, Л.Л. Макарук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 83-135
 3. Практичні поради щодо підготовки і написання публічних виступів // Навчально-методичний посібник / уклад. І. П. Біскуб, А. Л. Левчук. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2015. – 15 с.
  Сучасні лінгвістичні течії / Modern Linguistic Trends // Методичні рекомендації з курсу / А.Л. Левчук. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2015. – 23 с.
 4. Політична лінгвістика // Методичні рекомендації з курсу / А.Л. Левчук. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2015. – 15 с.
 5. Мовна політика Європейського Союзу (для державних службовців) // посібник / Біскуб І. П., Данильчук А. Л., Сидорук М. В. Мовна політика Європейського Союзу. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. 16 с.
 6. Guidelines to the European Union Language Policy (for Univesirte Students and Post-graduates) // Навчально-методичний посібник / Біскуб І. П., Данильчук А. Л., Сидорук М. В. Guidelines to the European Union Language Policy. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. 28 с.
 7. Guidelines to the European Union Language Policy (for School Teachers) // Біскуб І. П., Данильчук А. Л., Сидорук М. В. Guidelines to the European Union Language Policy. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. 12 с.
 8. Засоби графічного оформлення тексту та їх вплив на інтимізацію // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 2. – С. 122-127.
 9. Штучний інтелект: лінгвістичні аспекти // Наук. вісн. Східноєвроп. нац.
  ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. «Філологічні науки. Мовознавство». – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 4 – С. 203-207.
 10. Тактика гендерної конфронтації у комунікативній стратегії Дональда Трампа (на матеріалі виборчої кампанії 2016р.) // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 5. – С. 47-53.
 11. E-participation in Ukraine as a New Model of Citizen-Government Communication // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – № 6. – С. 39-45.
 12. E-petitions: New Ukrainian Experience in E-Democratic Communication // Language. Culture. Politics : international journal / [red. Tomasz Zygmunt] – Chelm : Institut Neofilologii Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej, 2017 – № 1. – P. 63-71
 13. Англійська мова в Європейському Союзі: від становлення до нативізації // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – № 9. – С. 65-71.
 14. Лінгвістична різноманітність та мовна політика Європейського Союзу у сфері науки та освіти // Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 квітня за 2019 р.) / за заг. ред. О.В. Лазорко, В.А. Ущиної – Луцьк: Волиньполіграф, 2019 – С. 25-28
 15. European Identity: Values, Cultures and Languages. A General Overview of the European Identity Study and its Connection to the Study of Languages // Language. Culture. Politics : international journal / [red. Tomasz Zygmunt] – Chelm : Institut Neofilologii Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej, 2018 – № 1. – P. 81-93

 

Співавтор трьох книг:

«Корона або спадщина Королівства Руського» / заг. ред. Л.О. Івшина // Київ: День. Українська прес-група, – 2017. – 696 с. 

«Ave. До століття Гетьманату» / заг. ред. Л.О. Івшина // Київ: День. Українська прес-група, 2018. – 700 с.

«День Вдячності» / заг. ред. Л.О. Івшина // Київ: День. Українська прес-група, 2019. – 567 с.