Палійчук Анна Леонардівна

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та роботи зі студентами

Біографія:

У 2006 році закінчила із відзнакою Волинський національний університет імені Лесі Українки, отримала кваліфікацію магістра прикладної лінгвістики.

З 2006 по 2009 рік навчалася у аспірантурі Волинського національного університету, кафедра прикладної лінгвістики.

З вересня 2010 року – асистент тієї ж кафедри.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію “Наративний код інтимізації (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)” зі спеціальності 10.02.04 – германські мови в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.

Викладає навчальні дисципліни:

– системи штучного інтелекту;

– синтез та розпізнавання мовлення;

– теорія та практика усного перекладу;

сучасні лінгвістичні течії;

− політична лінгвістика;

− основна іноземна мова (англійська).

Сфера наукових інтересів: політична лінгвістика, лінгвістичні аспекти штучного інтелекту.

Наукові праці та публікації:

– автор 13 наукових статей;

– публікації стосуються актуальних проблем комунікативної лінгвістики, лінгвістичної прагматики, функціональної стилістики та дискурсології.

Контактна інформація:

E-mail: annaleonardivna@gmail.com
Адреса для листування: пр. Волі, 13, к. 239, СНУ, Луцьк, 43025, Україна