Тетяна Бондар

Тетяна Бондар

  • кандидат філологічних наук
  • доцент кафедри прикладної лінгвістики факультету іноземної філології
  • Bondar.Tetiana@eenu.edu.ua

У 1999 р. закінчила державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю Прикладна лінгвістика

У 2013 р. у спеціалізованій вченій раді К.11.051.10 Донецького національного університету захистила кандидатську дисертацію на тему «Універсальні та лінгвоспецифічні ознаки вербалізаторів лінгвокультурного концепту ДОРОГА / ROAD / WEG в українській, російській, англійській та німецькій мовах» (спеціальність 10.02.15 – Загальне мовознавство).

У 2015 р. отримала вчене звання доцента кафедри прикладної лінгвістики.

Викладає навчальні курси:

  • моделювання перекладу природних мов,
  • стилістика,
  • соціолінгвістика,
  • основна іноземна мова (англ.).

Бондар Т. Г. Зіставний аналіз пареміологічних одиниць з опорними компонентами дорога, шлях, путь, road, way, Weg, Bahn. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. Острог. 2015. Вип. 51. С. 166–169.

Бондар Т. Г., Шевчук А. Ю. Переклад національно-специфічної лексики на позначення культурних реалій (на матеріалі перекладу Ф. Лайвсей повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся») Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. Острог. 2015. Вип. 55. С. 29–31.

Бондар Т. Г. Безеквівалентна лексика: труднощі перекладу. Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. Луцьк. 2015. № 3. С. 17–23.

Бондар Т. Г. Природні мови та національна специфіка лінгвокультурних концептів Міжкультурна компетентність у контексті вивчення іноземної мови : зб. матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції, 14 квітня 2016 року, Луцьк. Луцьк. 2016. С. 60–63.

Бондар Т. Г. Загадки як джерело концептуальних ознак досліджуваного концепту (на матеріалі текстів загадок про дорогу). Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. Луцьк. 2016. № 4. С. 22–26.

Бондар Т. Г. Метафоричні моделі у промовах політиків – кандидатів на пост президента США. Іншомовна комунікативна культура : специфіка, традиції, інновації : зб. матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. Луцьк. 2017. С. 72–74.

Бондар Т. Г., Галицька О. Б. Особливості вербалізації концепту REFUGEE у політичному дискурсі. Актуальні питання іноземної філології. Луцьк. 2017. № 6. С. 17–23.

Бондар Т. Г., Склянчук О. С. Вербалізація концепту КАТАСТРОФА / CATASTROPHE в українській та англійській мовах. Актуальні питання іноземної філології. Луцьк. 2017. № 7. С. 11–15.

Bondar T. Investigation of the contents of the concept ДОРОГА / ROAD / WEG basing on free associative experiment. 2nd International Conference on Sociolinguistics. Abstract Book. Budapest. 2018. P. 38.

Halytska O., Bondar T. Entlehnungen im Deutschen (Übersicht). LanguageCulturePolitics: International Journal. – Chelm. 2018. Vol. 1. P. 75–85.

Бондар Т. Г., Каліщук Д. М. Екологічні неологізми в сучасній англійській мові. Актуальні питання іноземної філології. Луцьк. 2018. № 9. С. 20–25.

Каліщук Д. М., Бондар Т. Г. Психолінгвальні маркери концептуальних стилів: гендерний аспект (на матеріалі американського політичного дискурсу). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія»: науковий журнал. Острог. червень 2019. Вип. 6(74). С. 66–69.

Бондар Т., Цьолик Б. Щоденна двомовність: причини, форми та рівень компетенцій (на прикладі студентів-іноземців Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та Державної вищої школи імені папи Яна Павла ІІ у м. Біла Підляска). Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : Науковий збірник. Луцьк. 2019. Том 9. С. 8–11.

Бондар Т. Г. Improve Your English : Learn Vocabulary : Основна іноземна мова (англійська) : Навчально-методична розробка. Луцьк. 2015. 96 с.

Бондар Т. Г. English Vocabulary Exercises : Основна іноземна мова (англійська) : Навчально-методична розробка. Луцьк. 2015. 87 с.

Бондар Т. Г., Каліщук Д. М. Vocabulary and Exercises. Навчально-методична розробка з англійської мови. Луцьк.2017. 106 с.