Біскуб Ірина

Ірина Біскуб

 • У 1996 р. закінчила з відзнакою Ужгородський державний університет за спеціальністю «Англійська мова та література», присвоєно кваліфікацію  «Філолог. Викладач англійської мови та літератури» 
 • У 2004 р. у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лексико-граматичне поле ітеративності у сучасній англійській мові» і отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.
 • У 2006 р. отримала вчене звання доцента кафедри прикладної лінгвістики.
 • У 2011 р. у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила докторську дисертацію на тему «Лінгвістична категоризація і моделювання знань в англомовному дискурсі програмного забезпечення» і отримала науковий ступінь доктора філологічних наук із спеціальності 10.02.04 – германські мови.
 • У 2014 р. отримала вчене звання професора кафедри прикладної лінгвістики.
 • З 2012 р. –  по т.ч. – професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики СНУ імені Лесі Українки.

Викладає навчальні курси:

 • Основи прикладної лінгвістики
 • Філософія мови
 • Комунікація людини й комп’ютера
 • Основи дискурс аналізу
 • Актуальні питання германського мовознавства (для аспірантів).
 • З 2013 р. по теперішній час працює на посаді професора кафедри англістики Інституту неофілології Вищої професійної школи м. Хелм (р-ка. Польща).
 • Член Науково-методичної комісії 4 з гуманітарних наук та богослов’я МОН України. (035 філологія).
 • Член експертних комісій МОН України із проведення експертизи спеціальності «Прикладна лінгвістика» (2016-2019).
 • Голова оргкомітету з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з прикладної лінгвістики у СНУ імені Лесі Українки (2015-2017 рр.)
 • У співпраці з Волинською обласною філармонією керувала перекладом музичних документальних фільмів британського режисера Тоні Палмера «Bird on a Wire» , «Rachmaninoff» «Space movie (2016 р.) та «All My Loving», «The Beatles and the World War II” (2019 р.).
 • Читає курси лекцій із публічного мовлення слухачам курсів підвищення кваліфікації держслужбовців у Обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
 • Викладає навчальний курс із використання комп’ютерних програм під час викладання англійської мови у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти.
 • Учасник міжнародної освітньої та наукової організації Baltic & Black Sea Circle Consortium (BBCC) (з 2014 р.).
 • Координатор проекту Еразмус+ Жан Моне модуль «Мовна політика Європейського Союзу», що реалізовує кафедра прикладної лінгвістики у 2017-2020 р.
 • Учасник проектної групи з реалізації міжнародного проекту Еразмус + MILETUS: Student’s mobility capacity building at Higher Education Institutions in Serbia and Ukraine (2016 – 2019).

Учасник міжнародного проекту «Інноваційний університет та лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» (стажування у Варшавському і Ягеллонському університетах, р-ка Польща, жовтень 2019 р.).

Монографії

1.Biskub I. Applied and Computational Linguistics. Підручник (англ. мовою). – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 304 с.

2.Біскуб І.П. Англомовний дискурс програмного забезпечення як модель мовленнєвої взаємодії людини й комп’ютера : монографія / Ірина Павлівна Біскуб. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 388 с.

 1. Пуффальт Дональд Едвін «Ukraine and its Culture»: навч. посіб. Т. 1/ Дональд Едвін Пуффальт .За ред. д-ра філол. наук, проф. І.П. Біскуб, канд філол.наук, доц. О.О. Рогач.
 2. Verbum Domini: збірник наукових праць/ за ред. І. П. Біскуб.- Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2015.-120 с.

5 . Iryna Biscub (Author) Igor Nikolenko (Author),NLP as an Instrument of Influence in Public Relations and Politics Paperback  LAP LAMBERT Academic Publishing  November 15, 2016 72 с.

6.Біскуб І.П. Філософія, суспільство, мова: монографія / І.П. Біскуб, А.Л. Данильчук, Л.Л. Макарук.-Луцьк: Вежа – Друк, 2018.- 224 с.

7.Біскуб І. П. Вебформи, як інструмент автоматизованого збору інформаці : Монографія / І. П. Біскуб, Л. Ю. Крестьянполь. – Луцьк : СНУ, 2019. – 84 с.

 

Статті:

 1. Біскуб І. П. Лінгвістична категоризація: від Аристотеля до IMAL (Isolating-Monocategorial-Assosiational Language) / І. П. Біскуб // Studia Philologia (Філологічні студії): зб.наук.праць / І. П. Біскуб. – Київ: Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – С. 11-18.
 2. Біскуб І. П. Diagnostical Categorization in Sofrware Discourse / І. П. Біскуб // Актуальні питання іноземної філології [редкол.: І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. / І. П. Біскуб./ І. П. Біскуб. – Луцьк: Східноєвроп. нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – №1.– С. 29–33.
 3. Біскуб І. П. Реалізація зв’язності діалогу людини та віртуального співрозмовника / І. П. Біскуб // Актуальні питання іноземної філології [редкол.: І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. / І. П. Біскуб. – Луцьк: Східноєвроп. нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – №2. – С. 12-18.
 4. Біскуб І. П. Мова експертних систем: штучна чи природна? / І. П. Біскуб // Актуальні питання іноземної філології [редкол.: І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. / І. П. Біскуб. – Луцьк: Східноєвроп. нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – С. 171–177.
 5. Біскуб І. П. “VERBUM DOMINI” – перший україно-польський проект із дослідження релігійного дискурсу / І. П. Біскуб. // Sprawozdania: roczniki humanistyczne. – 2015. – С. 343–350.
 6. Біскуб І. П. Електронна петиція як новий тип медійного дискурсу (досвід критичного дискурс-аналізу) / І. П. Біскуб. // Актуальні питання іноземної філології [редкол.: І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. / І. П. Біскуб.– Луцьк: Східноєвроп. нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – №6. – С.77–85.
 7. Біскуб І.П. Лінгвістична й когнітивна категоризація: Особливості розмежування./І.П. Біскуб// Актуальні питання іноземної філології: / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. /І.П. Біскуб. – Луцьк: Східноєвроп. нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 4. – С. 14 – 21.
 8. Біскуб І.П. Акустико – фонетичні аспекти моделювання комунікації людини й комп’ютера / І.П. Біскуб// Актуальні питання іноземної філології [редкол.: І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. / І. П. Біскуб. – Луцьк: Східноєвроп. нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2016.-№5. – С.28-35.
 9. Biskub I. Language in Applied Linguistics: a Historical Perspective/ I. Biskub // Актуальні питання іноземної філології [редкол.: І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. / I. Biskub – Луцьк: Східноєвроп. нац. Ун-т. ім. Лесі Українки, 2017. – №6. – С. 10-17.
 10. Біскуб І. П. Передмова. Критика «чистої» лінгвістики // Філософія, суспільство, мова: монографія / І.П. Біскуб, А.Л. Данильчук, Л.Л. Макарук.-Луцьк: Вежа – Друк, 2018.- 4-7 с.
 11. Біскуб І. П. Катеоріїї та категоризація // Філософія, суспільство, мова: монографія / І.П. Біскуб, А.Л. Данильчук, Л.Л. Макарук.-Луцьк: Вежа – Друк, 2018.- 8- 27 с.
 12. Біскуб І. П. Мова. Політика. Суспільство // Філософія, суспільство, мова: монографія / І.П. Біскуб, А.Л. Данильчук, Л.Л. Макарук.- Луцьк: Вежа – Друк, 2018.- 8- 27 с.
 13. Біскуб І.П. TONYPALMER– ANHONORARYPROFESSOROFLESYAUKRAINKAEASTERNEUROPEANNATIONALUNIVERSITI/ І.П. Біскуб // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол.: І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – № 9. – 5-7 с.

Статті в інших виданнях

 1. Біскуб І. П. Вступне слово / І. П. Біскуб // Verbum Domini: збірник наукових праць / за ред. І. П. Біскуб. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – С. 3–7
 2. Iryna Biskub «Discourse Analysis: Where Cognition Meets Communication». World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Cognitive and Language Science Vol : 3, № : 9, 2016.
 3. Iryna Biskub «Cognitive, Social and Communicative Levels of Discourse Analysis: The Case of Critical Discourse Study». // Language Colture Politics. International Journal / [T. Zygmunt (ed-in-chief) et al] / I. Biskub. – Chelm: Instytut Neogilologii PWSZ w Chelmie, 2017. – Vol.1. – P. 21-37
 4. Biskub I «European Union Language Policy in the European Commission’s Official Recommendations»/ Biskub Iryna. // Міжнародна науково-практична конференція «Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізацій них викликів: Матеріали доповідей/ І.П. Біскуб.- Ужгород: Ужгород. Нац. Ун-т, 2018.-с. 301-304
 5. Біскуб І.П., Данильчук А.Л., Сидорук М.В. Guidelines to the European Union Language Policy. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. 28с.
 6. Біскуб І.П., Данильчук А.Л., Сидорук М.В. Мовна політика Європейського Союзу. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. 16с.
 7. Біскуб І.П., Данильчук А.Л., Сидорук М.В. Guidelines to the European Union Language Policy. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. 12с.

Методичні публікації

 1. Biskub I., Danylchuk A. European Identity: Values, Cultures and Languages. General Overview of the European Identity and Its Connection to the Study of Languages Language−Culture−Politics–International Journal, 2019.
 2. Біскуб І.П. Парадокси віртуальної графічної комунікації людини і комп’ютера: особливості комунікативного моделювання // Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти: матеріали I Міжнар. Наук. – практ. конф. (11-12 квітня 2019 р.) / за заг. ред. О. В. Лазорко, В. А. Ущиної – Луцьк: Волиньполіграф, – 16 с.
 3. Iryna Biskub «Linguistics and philosophy: the dimensions of the 21st century» // Language Culture Politics. International Journal / [T. Zygmunt (ed-in-chief) et al] / I. Biskub. – Chelm: Instytut Neogilologii PWSZ w Chelmie, 2018. – Vol.1. – P. 5-7 с.
 4. Біскуб І.П., Розвод Е.В Філософія мови: методичні рекомендації до написання комплексної контрольної роботи (ККР).Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк: , 2019. 37 с.
 5. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень,галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 «Філологія» . – https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-bakalavr.pdf
 6. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень,галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 «Філологія» . – https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-bakalavr.pdf

Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський ) рівень,галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 «Філологія» . – https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf