20.10 2020 відбулося чергове засідання проблемної групи з міжкультурної комунікації, в рамках якого була представлена презентація з бізнес-культури Франції, підготовлена Анною Богдановою. 

Запрошуємо долучатися до обговорень особливостей національної культури та бізнес культури Норвегії і Німеччини 27.10 2020 на платформі Zoom.

Кількість студентів: 12

Керівник групи: доц. Рогач О.О.

Теми дискусій: 

  1. Culture and its aspects. Notion of culture. 
  2. National values and beliefs.  
  3. The culture ice-berg and the culture onion  
  4. Prejudice, its formation and types.  
  5. Stereotyping and evaluating attitudes. 
  6. -9. Profiling national business cultures.   
  1. Adjusting to a new culture. Culture shock. 
“Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи”