Одним із механізмів якісного розширення професійних компетентностей магістрів є самостійне формування своєї освітньої траєкторії. На практиці це виявляється у можливості обрання студентом певної частини навчальних дисциплін. Зазвичай такі дисципліни називають вибірковими.

Кафедра прикладної лінгвістики підтримала дані новації та вже цього навчального року магістри прикладної лінгвістики мали змогу обрати нову вибіркову дисципліну «Графічні редактори».
При виборі даного навчального курсу, основна мотивація студентів була отримати практичні навички обробки графічної інформації. Тож, викладач курсу Любов Крестьянполь, врахувала побажання студентів та розробила силабус навчальної дисципліни, де основну увагу приділила  саме практичній роботі з прикладним програмним забезпеченням.

Під час вивчення дисципліни студенти створювали та редагували графічні зображення растрової та векторної графіки.

Автор. Дзюбак Тетяна, ст. Лінгв – 55м

Розробляли власні колажі.

Автор. Кутовий Владлен, ст. Лінгв – 55м

Автор. Марченко Катерина, ст. Лінгв – 55м

Працювали з анімацією об’єктів.

Автор. Кутовий Владлен, ст. Лінгв – 55м

Створили власні макети веб-сайтів.

Загалом, курс «Графічні редактори» сформував у студентів навички  роботи з графічними редакторами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, які, в подальшому, допоможуть при  розробці  mock-up, оформленні своїх праць,  у підготовці матеріалів для друку та для публікацій на веб-ресурсах.

Автор статті: к.т.н. Крестьянполь Л.Ю.

Магістри та вибіркові дисципліни. Результати впровадження