І курс

Вступ до лінгвокібернетики

Вступ до мовознавства

Вступ до спеціальності

Друга іноземна мова (німецька)

Основи теорії мовної комунікації

Основи прикладної математики

Основна іноземна мова (англійська): практична граматика

Основна іноземна мова (англійська): практична фонетика

Основна іноземна мова (англійська): усне та писемне мовлення

Нові інформаційні технології

 

II курс

Вступ до лінгвокібернетики

Вступ до спецфілології

Друга іноземна мова (німецька)

Експериментальна лінгвістика

Історія мови

Основи прикладної математики

Основи прикладної та комп’ютерної лінгвістики

Основна іноземна мова (англійська): практична граматика

Основна іноземна мова (англійська): практична фонетика

Основна іноземна мова (англійська): усне та писемне мовлення

Програмне забезпечення ПЕОМ

 

III курс

Друга іноземна мова (німецька)

Інформаційні системи

Лінгвістичне забезпечення АСУ

Моделювання знань і експертні системи

Методика викладання іноземної мови

Навчальна практика. Ознайомлення з АСУ

Нові інформаційні технології

Основна іноземна мова (англійська): практична граматика

Основна іноземна мова (англійська): усне та писемне мовлення

Практика перекладу з основної іноземної мови

Прикладна семантика

Програмне забезпечення ПЕОМ

Психолінгвістика

Теорія та методика перекладу

 

IV курс

Друга іноземна мова (німецька)

Загальне мовознавство

Захист інформації

Комп’ютерна лексикографія

Комп’ютерні системи обробки текстової та графічної інформації
(КСОТГІ)

Машинний переклад

Мова С++

Науково-технічний переклад

Нові інформаційні технології

Основна іноземна мова (англійська): усне та писемне мовлення

Практика перекладу з основної іноземної мови

Системи штучного інтелекту

Спецкурс з комп’ютерної лінгвістики

Спецкурс з філології

Стилістика

Теорграматика

Теорія та практика усного перекладу

 

V курс (спеціалісти)

Друга іноземна мова (німецька)

Інформаційні системи

Криміналістична лінгвістика

Лінгвістичне забезпечення експертних систем

Мовленнєва патологія

Нейролінгвістичне програмування

Новітні інформаційні технології

Основна іноземна мова

Політична лінгвістика

Прикладна та експериментальна лінгвістика

Синтез та розпізнавання мовлення

Системи обробки природної мови

Спецкурс з комп’ютерної лінгвістики

Спецкурс з філології

Сучасні лінгвістичні течії

Теорія мовознавства

 

V курс (магістри)

Друга іноземна мова (німецька)

Методи лінгвістичних досліджень

Моделювання перекладу природних мов

Новітні інформаційні технології

Основи риторики та комунікативної стратегії перекладача

Практичний курс основної іноземної мови

Прикладна та експериментальна лінгвістика

Синтез та розпізнавання мовлення

Статистика

Сучасні лінгвістичні течії

Теорія мовознавства