WELCOME TO APPLIED LINGUISTICS!
кафедра прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки

Шановні абітурієнти!

Для нас дуже важливо, щоб уся актуальна інформація, що стосується подачі документів, сертифікатів ЗНО та зарахування була для Вас доступною і зрозумілою!
У звязку із цим, ми створили Контактну форму вступника, за допомогою якої, залишивши коротку інформацію про себе, Ви завжди зможете отримати зворотній дзвінок чи лист із роз’ясненнями щодо питання, яке вас турбує.

Інформаційний лист

Інформаційний лист 2019

Освітній ступінь “Бакалавр”, денна форма

Ліцензований обсяг навчання: 50 місць (можливе збільшення до 55 місць)

Державна форма навчання: 20 місць (прогнозовано на 2019 рік)

Платна форма навчання: 30 місць (можливе збільшення до 35 місць)

Термін навчання: 4 роки

Вартість 1-го семестру навчання: 10500 грн.(станом на 03.07.2019)

Освітній ступінь “Бакалавр”, заочна форма

Ліцензований обсяг навчання: 15 місць

Платна форма навчання: 15 місць

Термін навчання: 5 років

Вартість 1-го семестру навчання:  8400 грн.(станом на 03.07.2019)

Магістри (денна форма навчання)

Ліцензований обсяг навчання: 35 місць

Державна форма навчання: 10 місць(прогнозовано на 2019 рік)

Платна форма навчання: 25 місць(прогнозовано на 2019 рік)

Термін навчання: 1,5 років

Вартість 1-го року навчання: 22 900 грн.(станом на 03.04.2019)

Магістри (заочна форма навчання)

Ліцензований обсяг навчання: 20 місць

Платна форма навчання: 20 місць

Термін навчання: 1,5 років

Вартість 1-го року навчання: 21 900 грн.(станом на 03.04.2019)

Перелік предметів ЗНО, які потрібно здати для вступу на спеціальність

035.10 Філологія (прикладна лінгвістика)

Обов’язкові конкурсні предмети:

Назва предмета Вага предметів сертифікату ЗНО
1.    Українська мова та література 0,25
2.   Англійська мова 0,4
Один із 2-х предметів на вибір:
Назва предмета Вага предметів сертифікату ЗНО
3.   Історія України 0,25
3.   Географія 0,25
Додаткові бали
Атестат про повну загальну середню освіту 0,05
Документи, що підтверджують особливі успіхи 0,05
РАЗОМ 100 балів

Перелік документів

Порядок прийому заяв і документів для вступу у Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

6.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви: тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; тільки у паперовій формі:

− для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки та/або квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців відповідно до Умов прийому, цих Правил прийому;

− для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому, цих Правил прийому;

− для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов прийому;

− за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

− у разі подання іноземного документа про освіту;

− у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

− у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

− у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;

− для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом восьмим підпункту 1 пункту 8 розділу VІІ Умов прийому, цими Правилами прийому;

− у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки та/або квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до Умов прийому, цих Правил прийому.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

6.2. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви тільки у паперовій формі.

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра,

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами здобуття освіти у межах Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 “Право” та 293 “Міжнародне право” можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

6.3. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 6.1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

6.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

6.5. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

6.6. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

“Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)”;

“Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення”.

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти та вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 “Право”, що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

6.7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

− документа, що посвідчує особу;

− військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

− документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

− документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”, 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, спеціальностями галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 “Управління та адміністрування”, 08 “Право”, 12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера обслуговування”, 28 “Публічне управління та адміністрування”, 29 “Міжнародні відносини” (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами № 560, № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства “Інфоресурс” про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
6.8. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

− копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;

− копію військово-облікового документа − для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

− копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

− копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (для вступників для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 “Економіка” та галузі знань 07 “Управління та адміністрування” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Умовами прийому, цими Правилами прийому випадках);

− чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
При вступі на навчання (спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” та

251 “Державна безпека”) вступники зобов’язані до початку конкурсу із загальної фізичної підготовки (творчого конкурсу) в установлені цими Правилами прийому терміни пройти медичний огляд та подати до приймальної комісії університету медичну довідку за формою 086-о.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання або витягу з протоколу засідання регламентної комісії Українського центру оцінювання якості освіти щодо неможливості створення спеціальних умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

У Правилах прийому до аспірантури та докторантури Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки може встановити додатковий перелік документів, обов’язкових для допуску до вступних випробувань.

6.9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів під час вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 “Право” вступник подає особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені Умовами прийому, цими Правилами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

6.10. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше 06 серпня. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

6.11. Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

6.12. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів під час вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 “Право” та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, на

переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

6.13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті університету на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

6.14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2, квотою-3, квотою-4 фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

6.15. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі − Документ), обов’язковою

є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

6.16. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.

6.17. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 “Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка”, так і документи про

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно

з постановою від 22 липня 2015 року № 645 “Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них”.

6.18. Під час подання заяви в паперовій формі вступник для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) особисто пред’являє оригінали:

− документа, що посвідчує особу;

− військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

− документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього. Особи, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра, пред’являють дипломи з додатками до них спеціаліста та магістра відповідно, а також диплом бакалавра з додатком до нього (за наявності);

− документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”, 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”, 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, спеціальностями галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 “Управління та адміністрування”, 08 “Право”, 12 “Інформаційні технології”, 24 “Сфера обслуговування”, 28 “Публічне управління та адміністрування”, 29 “Міжнародні відносини” (за наявності).

− документів, які підтверджують навчальні та наукові досягнення вступника (у випадках, передбачених цими Правилами прийому).

6.19. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) додає:

− копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;

− копію військово-облікового документа − для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

− копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього. Особи, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра, подають копії дипломів з додатками до них спеціаліста та магістра відповідно, а також диплома бакалавра з додатком до нього (за наявності);

− копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Умовами прийому, цими Правилами прийому випадках);
− чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів, а також які підтверджують навчальні та наукові досягнення вступника (у випадках, передбачених цими Правилами прийому).

(Витяг із розділу VI Правил прийому, Правила прийому)

Що вивчають прикладні лінгвісти

Хто такий сучасний філолог? Хто такий сучасний філолог?
Чого слід чекати людству Чого слід чекати людству
Never hide things from hardcore thinkers Never hide things from hardcore thinkers
Ірина Біскуб про сучасну прикладну лінгвістику Ірина Біскуб про сучасну прикладну лінгвістику

Комп’ютерна практика студентів прикладної лінгвістики у IT компаніях Луцька(ZS)

Happy Birthday Jean Monnet Project!

Контактна інформація

Контактна інформація

Сайт кафедри: http://all.eenu.edu.ua

E-mail: aldepartment1@gmail.com

Skype: applinguistics.lutsk

Instagram: https://www.instagram.com/appland_eenu/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/Applied.Linguistics.Lutsk

Тел. кафедри: (0332) 247358

Адреса: м. Луцьк, пр. Волі, 13 (головний корпус СНУ ім. Лесі Українки, другий поверх, ауд. 232)

Applied_Linguistics_Promo_UkrApplied_Linguistics_Promo_Eng